"Trách nhiệm của mỗi dân tộc là thể hiện rõ bản sắc của mình trước thế giới"

R.Tagore

Get the Flash Player to see this player.

LỚP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG GIA TRUYỀN K 15
15/08/16

 Dưới đây là hình ảnh lớp TĐCS Gia truyền K 15

- Ảnh trên: Lớp TĐCS gia truyền K 15

-Ảnh dưới: Lớp TĐCS gia truyền K 15 và một số anh chị em các khóa trước chụp ảnh kỷ niệm với Bác Hứa và Bác Thìn là cháu ruột Thầy Tán tại cư gia Thầy Tán.