"Trách nhiệm của mỗi dân tộc là thể hiện rõ bản sắc của mình trước thế giới"

R.Tagore

Get the Flash Player to see this player.

CẢM NGHĨ CỦA BỆNH NHÂN
02/06/2010

Bệnh nhân Tuyết đến từ Nam Định đã viết lại những dòng cảm nghĩ sau khi được điều trị khỏi bằng phương pháp Tác động cột sống

02/06/2010

Bệnh nhân Thắng sinh năm 1946 đã viết lại những dòng cảm nghĩ sau khi được điều trị khỏi bằng phương pháp Tác động cột sống

Trang 1/1 [1] Chuyển nhanh