"Trách nhiệm của mỗi dân tộc là thể hiện rõ bản sắc của mình trước thế giới"

R.Tagore

Get the Flash Player to see this player.

2. Trung tâm TĐCS năm 1993 do Lương Y Nguyễn Tham Tán Phụ trách