"Trách nhiệm của mỗi dân tộc là thể hiện rõ bản sắc của mình trước thế giới"

R.Tagore

Get the Flash Player to see this player.

1.Lương Y Nguyễn Tham Tán cùng Phu Nhân