"Trách nhiệm của mỗi dân tộc là thể hiện rõ bản sắc của mình trước thế giới"

R.Tagore

Get the Flash Player to see this player.

Mối liên quan các tiết đọan Thần kinh tủy sống với các cơ quan nội tạng trong cơ thể