"Trách nhiệm của mỗi dân tộc là thể hiện rõ bản sắc của mình trước thế giới"

R.Tagore

Get the Flash Player to see this player.

Bạn Cường ở địa chỉ mail :cuongdd@elcom.com.vn hỏi: