"Trách nhiệm của mỗi dân tộc là thể hiện rõ bản sắc của mình trước thế giới"

R.Tagore

Get the Flash Player to see this player.

Sự biến đổi hình thái sinh lý của cột sống gây nên bệnh thoát vị đĩa đệm
05/07/10

 

     Thoát vị đĩa đệm cột sống (TVĐĐCS) là một bệnh danh thuộc Tây Y.TVĐĐCS gây nhiều đau đớn cho người bệnh. Thường đau từ vùng thắt lưng lan xuống mông, xuống đùi và thậm chí cả bàn chân. Có người bị đau xuống một bên chân, có người bị đau tê nhức cả 2 chân. Do đau nên đi lại khó khăn, có khi đi lệch cả người sang 1 bên, thậm chí còng cả lưng xuống...mất khả năng lao động. Phương pháp Tác động cột sống Việt Nam nhận thấy rằng: thoát vị đĩa đệm cột sống là do cột sống người bệnh đã bị biến đổi mất đường cong và đường thẳng sinh lí. Sự biến đổi này diễn biến từ từ, nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm , đến một mức độ nào đó thì các triệu chứng của bệnh sẽ phát ra.

 

 

   Hiểu được sự diễn biến này ta có thể phòng được bệnh bằng cách giữ gìn cho cột sống không bị biến đổi mất đường cong và đường thẳng sinh lí của nó.Phương pháp tác động cột sống Việt Nam có thể giúp bạn thực hiện được điều này.

 

 

       Hình thái cột sống của bệnh nhân nữ bị thoát vị đĩa đệm

 

 

 

 

Hình 1:Bệnh nhân nữ.Đã chụp MRI và đã mổ thoát    Hình 2: Bệnh nhân nữ. Đã chụp MRI.Bị thoát vị đĩa

vị L5 / S1  .                                                                               L5/S1.                                                                             

 

           

  

 

 

Hình 3: Bệnh nhân nữ 59 tuổi.Đã chụp MRI.                 Hình 4: Bệnh nhân nữ 45 tuổi.Đã chụp MRI.

Bị thoát vị L4/ L5; L5/ S1(cột sống bị "vặn" đi                                Bị TVĐ Đ  L4/L5 , L5/S1 .

vai trái vênh cao hơn vai phải . 

                                                                                                                      

                                                                             

          

 

 

 

Hình 5: Bệnh nhân nữ 49 tuổi.Đã chụp MRI .                Hình 6: Bệnh nhân nữ 61 tuổi. Đã chụp MRI (cộng   

Bị thoát vị L4/ L5 ;  L5 /S1  .                                      hưởng từ).Bị thoát vị L5 /S1.

  

                                                                                              

 

 

 

 

Hình 7: Bệnh nhân nữ 37 tuổi.Đã chụp MRI , bị thoát   Hình 8: Bệnh nhân nữ 45 tuổi.đã chụp MRI.Bị thoát

 vị  đĩa đệm L5/ S1.                                                                 vị L4/L5 ; L5/S1.

 

                                                          

 

 

 

Hình 9: Bệnh nhân nữ 47 tuổi.Đã chụp MRI.                Hình 10: Bệnh nhân nữ 37 tuổi.Đã chụp MRI.

Bị thoát vị L5/ S1.                                                                  Bị thoát vị L5/ S1.

 

 

 

 

 Hình 11:T12,L1,2 liên lõm,L2,3,4 liên lồi lệch                 Hình 12:Từ T12 đến L3 liên lõm gờ với L4 gây 

phải gây thoát vị đĩa đệm                                                         thoát vị đĩa đệm 

 

 

 

 

 

Hình 13:T12 đến L3 liên lõm lệch phải gây TV ĐĐ         Hình 14:Cột sống thắt lưng biến đổi nhiều,L3 

                                                                                                    lõm nhiều gây TVĐ Đ .

 

 

 

 Hình 15: Bệnh nhân bị TVĐ Đ L5/S1                                   Hình 16: Bệnh nhân bị TVĐ Đ L4/L5,L5/S1

 

 

 

 

 

Hình 16:Các đốt  sống thắt lưng liên lõm lệch                Hình 17:T12  L1,2 liên lõm tạo thành gờ với L3

gây nên TVĐ Đ .                                                                         gây nên TVĐ Đ .

 

 

       Hình thái cột sống của bệnh nhân nam bị thoát vị đĩa đệm

 

 

 

 

Hình 18: Bệnh nhân nam 24 tuổi.Đã chụp MRI .Bị       Hình 19: Bệnh nhân nam 61 tuổi.Đã chụp MRI. Bị

thoát  vị  đĩa đệm L5 /S1                                                                      thoát vị  L5/ S1

 

 

 

Hình 20:Bệnh nhận 51 tuổi.Đã chụp MRI.Bị thoát vị    Hình 21: bệnh nhân nam 48 tuổi.Đã chụp MRI.

L4/ L5; L5/ S1.( C/s bị mất Đ/xứng nhiều : Vai trái           Bị thoát vị L5/ S1.

cao hơn vai phải nhiều ) 

 

 

Hình 22: Bệnh nhân nam 27 tuổi.Đã chụp MRI.           Hình 23:Bệnh nhân nam 42 tuổi.Đã chụp MRI.

 Bị  thoát  vị L5/ S1  .                                                              Bị thoát vị  L4/ L5; L5/ S1.

 

 

 

Hình 24: Bệnh nhân nam 40 tuổi.Đã chụp MRI.             Hình 25: Bệnh nhân 50 tuổi.Đã mổ một lần thoát 

Bị thoát vị đĩa đệm L5/ S1                                                                    vị đĩa đệm  L5 /S1

 

 

 

Hình 26: Bệnh nhân nam 30 tuổi.Đã chụp MRI.            Hình 27: Ảnh bệnh nhân sau khi điều trị bằng phương

Bị thoát vị Đ Đ L5 /S1  (trước khi điều trị)                                 pháp tác động cột sống 1 tháng.

 

 

Hình 28: Bệnh nhân nam 22 tuổi.Đã chụp MRI.         Hình 29: Ảnh bệnh nhân sau khi được điều trị bằng

Bị thoát vị Đ Đ L5/ S1.                                                               Phương pháp tác động cột sống 1 tháng rưỡi.Bệnh

                                                                                             nhân đã hết đau nhức,mỏi và tê xuống chân trái.

 

 

 Hình 30: Bệnh nhân nam 40 tuổi.Đã chụp MRI.Bị       Hình 31:Ảnh bệnh nhân sau một thời gian điều trị

thoát vị đĩa đệm L5/ S1                                                        bằng phương pháp tác động cột sống.Bệnh nhân

                                                                                                 Đã hết đau nhức ở thắt lưng và tê ở chân trái.

 

 

 

  Hình 32 :Cơ thể mất cân đối giữa vai và hông .          Hình33: Cơ thể mất cân đối nhiều giữa vai và hông.

 

 

 

 Hình 34: Hệ cột sống bị xơ co nhiều gây nên                Hình 35 : Vùng lưng trên liên lõm, vùng giữa lưng

 TVĐ Đ .                                                                                    liên lồi ,vùng thắt lưng thoái hóa gây TVĐ Đ .