"Trách nhiệm của mỗi dân tộc là thể hiện rõ bản sắc của mình trước thế giới"

R.Tagore

Get the Flash Player to see this player.

8. Các hậu duệ của thầy Tán nhân ngày giỗ thầy Tán 2008