"Trách nhiệm của mỗi dân tộc là thể hiện rõ bản sắc của mình trước thế giới"

R.Tagore

Get the Flash Player to see this player.

7. Đỗ Đình Thi và bạn học tổ 3,lớp TĐCS K3(Bộ Y tế)-1993