"Trách nhiệm của mỗi dân tộc là thể hiện rõ bản sắc của mình trước thế giới"

R.Tagore

Get the Flash Player to see this player.

6. Thăm bác Dương nguyên H.trưởng Trường y học dân tộc Tuệ Tĩnh