"Trách nhiệm của mỗi dân tộc là thể hiện rõ bản sắc của mình trước thế giới"

R.Tagore

Get the Flash Player to see this player.

3.Lương y Nguyễn Tham Tán chụp ảnh kỷ niệm với lớpTĐCS Khóa 1 Bộ nội vụ 1995